Vad är en kabelgrenbox och dess klassificering?

Vad är en kabelgrenbox?Kabelgrenbox är en vanlig elektrisk utrustning i kraftdistributionssystem.Enkelt uttryckt är det en kabelfördelningsdosa, som är en kopplingsdosa som delar upp en kabel i en eller flera kablar.Klassificering av kabelgrenbox: Europeisk kabelgrenbox.Europeiska kabelgrenboxar har använts i stor utsträckning i kabelteknisk utrustning i kraftdistributionssystem de senaste åren.Dess huvudsakliga egenskaper är tvåvägsöppning av dörrar, med isolerande väggbussningar som anslutningsskenor, med uppenbara fördelar som liten längd, tydligt kabelarrangemang och inget behov av korsning av tretrådiga kablar med stor spännvidd.Anslutningskabelkontakter med en märkström på 630A är i allmänhet bultade, vilket kan ge tillfredsställande tekniska lösningar för olika användarbehov.Amerikansk kabelgrenlåda.Amerikansk kabelgrenlåda är en slags kabelgrenutrustning av busstyp, som används ofta i kabelteknisk utrustning i kabeldistributionsnätverk.Den kännetecknas av envägsdörröppning och horisontell flerpassageskena, vilket har uppenbara fördelar som liten bredd, flexibel kombination, full isolering och full tätning.Beroende på strömkapaciteten kan den i allmänhet delas upp i 630A huvudkrets och 200A grenkrets.Anslutningen och kombinationen är enkla, bekväma och flexibla, vilket avsevärt kan spara utrustning och kabelinvesteringar och förbättra strömförsörjningens tillförlitlighet.Den är lämplig för kommersiella centra, industriparker och täta områden, och är en idealisk produkt för den pågående transformationen av kraftnätet.Omkopplartyp kabelgrenbox.Kabelgrenbox-omkopplaren har egenskaperna för full isolering, full tätning, korrosionsbeständighet, underhållsfri, säker och pålitlig, liten storlek, kompakt struktur, enkel installation och flexibilitet, och används ofta i kraftsystem.Omkopplaren använder TPS-seriens produkter importerade från Italien, brottet är synligt och isolerings- och ljusbågssläckningsmediet använder SF6-gas med avancerade ljusbågssläckningsegenskaper.Dess goda isoleringsprestanda, extremt korta ljusbågssläckningstid, synliga brottfönster och korrosionsbeständiga hölje av rostfritt stål gör kabelförgreningsboxens prestanda mycket bra, vilket helt uppfyller kraftanvändarnas krav på full isolering, full tätning, hög tillförlitlighet, Ingen olja, multikombination, underhållsfri, modulär, korrosionsbeständig och andra krav.Distributionsautomationsutrustning.Kabelförgreningsdosans funktion 1. Det finns många små kablar på en långdistansledning, vilket ofta leder till slöseri med kabelanvändning.Därför, i den utgående ledningen till den elektriska lasten, används huvudkabeln ofta som utgående ledning.När du sedan närmar dig lasten, använd kabelgrenboxen för att dela upp huvudkabeln i flera små kablar och ansluta dem till lasten.2. På långa linjer, om kabellängden inte kan uppfylla ledningskraven, använd kabelskarvar eller kabelöverföringsboxar.Vanligtvis används mellanliggande kabelkontakter för korta avstånd.Men när linjen är lång, enligt erfarenhet, om det finns många mellanskarvar i mitten av kabeln, för att säkerställa säkerheten, kommer kabelgrenboxen att övervägas för överföring.


Posttid: 2022-okt-28